Jóvátétel

”lélekben és igazságban”

1920 - 2020 - 2056
”Képesnek lenni a hiteles szellemi hatás felvételére.”

” A szabadság helyett jött az apparátus. A thermopülei egzisztencia helyett jött a senki. (…) a hatalom és a munka és a magánélet, vagyis a teljes életrend átalakulása apparátussá csak úgy érthető, ha az ember tudja, hogy ez a szabadság elárulása árán keletkezett ”

” van valami, ami az életnél több, és ezért a többért az életet oda kell adni.
Ez az európai életrend eredeti bázisa. ”

” a létfenntartásban a túlnyomó többség kompromittálja magát. A hatalomért és a vagyonért és a hírért bemocskolja eredeti lényét. A becsvágyban a leginkább. Egészen kevésért, és mindig kevesebbért. ”

Intact

  • “ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.”
    Mt 5,20

“Az európai ember abban a történeti percben, amikor szabadságát elárulta, komolyságát elvesztette.” (…) „Aki az életet az életnél többért odaadja, az szabad, aki ezt nem teszi, először szolga, aztán senki.”
Hamvas Béla: Utószó a valakiről

“A kultúra területén az felel meg a demokráciának (és egyben a társadalmi érdeknek), ha biztosítottak azok a gazdasági, szervezési, politikai feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindenki a személyes képességeiből adódó lehetséges legnagyobb mértékben sajátítsa el az emberi kultúra eddig felhalmozott szellemi kincseit, és mindenki a személyes képességeiből adódó lehetséges legnagyobb mértékben gyarapítsa ezt a kincstárt.”
Síklaky István: Létbiztonság és harmónia

Közjó, önrendelkezés, nemzet

”A vizet ha kiöntöd,
többé össze nem gyűjtöd.”

Öröm, egészség, család

”idézet”

Természet, Föld, Gaia

”idézet”

Saját szándék, erkölcs, élet

”Te vagy a megnyilvánult.”

Keywords:
social and emotional wellbeing; cultural identity; cultural safety; Aboriginal health; Indigenous common good; self-determination; participatory democracy; prevention of self-defeating;
Creed:
Culturally responsive and safe interventions that acknowledge Aboriginal models of selfhood are needed. Such interventions empower Aboriginal peoples and communities by increasing self-determination over individual and community social and emotional wellbeing (SEWB). In response to this need, our Reparation Program developed a Social, Individual, Emotional and Cultural Wellbeing Project (SIECWB). The Project aims to strengthen community social and emotional wellbeing and cultural identity and subsequently reduce psychological distress in Aboriginal peoples. Our more than 20 years of professional experience ensure the building, support, maintenance and renewal of community responsibility and commitment. Through our activities in the private sector, public service and volunteering, we are convinced that supporting such programs needed the long-term commitment of the government and the patronage of the highest level of state dignity.